FINAL wellatschool nottext

 Подкрепа на деца с медицински
и нуждите от психично здраве в училище

 

Facebook Instagram кикотене

 

ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

приветствие 61189 без пръскане дълго

Индивидуален план за здравеопазване и администриране на лекарства


Индивидуален план за здравеопазване (IHP)

Добрата комуникация между родители / гледачи и училища е от съществено значение, когато детето има остро или хронично медицинско състояние. Индивидуалният план за здравни грижи е от основно значение за установяването на добро разбиране на индивидуалните нужди на дете, живеещо с медицински нужди.

Какво представлява индивидуалният план за здравеопазване?

Индивидуалният план за здравни грижи е документ, който записва важна информация за медицинското състояние, симптомите и подкрепата, от която детето се нуждае, за да може да се възползва максимално от училище.

В него са изброени изискванията за лекарства и всякакви странични ефекти, какво да се прави при спешни случаи и кой участва в медицинското обслужване на детето.

Планът може също да включва корекции и алтернативни договорености, които трябва да бъдат направени, за да може едно дете да участва възможно най-пълноценно в училищния живот, напр. Договорености за физкултурно занимание или какво да се има предвид при пътуване в училище.

Защо е важен индивидуалният здравен план?

Индивидуалният план за здравни грижи цели да гарантира, че детето извлича най-доброто от училище.

Родителите / болногледачите, медицинските специалисти и училищата, които работят заедно, ще бъдат по-ефективни при изготвянето на план, който отчита специфичните нужди на детето и намира решения на всякакви бариери, които им пречат да участват пълноценно в училищния живот.

DfE шаблони за индивидуален здравен план и администриране на лекарства

Администриране на лекарства

Последвай ни

Последвай ни
Присъединете се към разговора
Facebook Instagram кикотене

Бюлетин

Бюлетин
Регистрирайте се за нашите  бЮЛЕТИН