FINAL wellatschool nottext

 Подкрепа на деца с медицински
и нуждите от психично здраве в училище

 

Facebook Instagram кикотене

 

ПОЛИТИКА НА МЕДИЦИНСКИТЕ НУЖДИ

ресурс fourcrop

Виждали ли сте политиката за медицински нужди на вашето училище?

Знаете ли кой е отговорен за надзора върху изпълнението му?

  • Управителните органи на поддържаните училища и академии трябва да гарантират, че училището разработва политика за подпомагане на учениците с медицински състояния.
  • Тази политика трябва да се преразглежда редовно и да бъде достъпна за родителите и училищния персонал.
  • Посоченото лице трябва да носи отговорност за прилагането на политиката.

Следните документи ще бъдат полезни при разработването и прегледа на Политиката за медицински нужди на вашето училище:

Последвай ни

Последвай ни
Присъединете се към разговора
Facebook Instagram кикотене

Бюлетин

Бюлетин
Регистрирайте се за нашите  бЮЛЕТИН