FINAL wellatschool nottext

 Подкрепа на деца с медицински
и нуждите от психично здраве в училище

 

Facebook Instagram кикотене

 

ОБУЧЕНИЕ

тренировъчна култура

Онлайн ресурси за обучение

Бъдещо обучение

Futurelearn е компания, собственост на Open University, която работи с партньорски университети и организации за предоставяне на широк спектър от онлайн курсове.

Някои курсове, които препоръчваме:

MindEd

MindEd има електронно обучение, приложимо в здравеопазването, социалните грижи, образованието, наказателното правосъдие и общността. Той е насочен към всеки от начинаещ до специалист.

Подкаст

Чуйте как Мина Фазел, доцент в Оксфордския университет, обсъжда училищни интервенции за психично здраве.
www.thelancet.com/series/mental-health-interventions-schools

Последвай ни

Последвай ни
Присъединете се към разговора
Facebook Instagram кикотене

Бюлетин

Бюлетин
Регистрирайте се за нашите  бЮЛЕТИН